Arbeidsongeschiktheid

Meer artikelen...

 1. Rb Den Haag 190815 woonlastenverzekering onderhoudstimmerman; schending mededelingsplicht tzv rugklachten
 2. Rb Den Haag 270515 onduidelijkheid bij gebruik elektronisch aanvraagformulier over moment beantwoording vragen; schending mededelingsplicht afgewezen;
 3. Rb Gelderland 060515 niet gemelde knieklachten niet van belang voor beoordeling risico op psychische klachten; onverkorte uitkering
 4. Hof Arnhem-Leeuwarden 290414 met terugwerkende kracht restrictie op polis AOV nav verzwijging psychische klachten en situatieve arbeidsongeschiktheid
 5. Hof 's Hertogenbosch 210415 wrat blijkt maligne melanoom; geen verzwijging; wrat is geen “huidaandoening"
 6. Rb Noord-NL 241214 schending mededelingsplicht door nekklachten na rugby-ongeval niet te vermelden op gezondheidsverklaring
 7. Rb Amsterdam 011014 AOV; schending mededelingsplicht verzekerde mbt diabetes, geen uitkering verschuldigd
 8. Rb Rotterdam 130814 AOV; verzwijging drugsgebruik; opzegging ten onrechte; recht op uitkering; invloed handleiding medische acceptatie GAV
 9. Rb Amsterdam 260314 ass hanteert globale vragenlijst en vraagt niet naar verleden: beroep op verzwijging gaat niet op
 10. Rb Amsterdam 041213 AOV: wegens ontbreken specifieke vragen geen schending mededelingsverplichting oude gezondheidsklachten; aanhouding
 11. Hof 's-Hertogenbosch 241213 AOV; stem in hoofd is ervaren als paranormale gave, niet als psychische klacht; geen verzwijging
 12. Rb Amsterdam 131113 AOV; schending mededelingsplicht; uitkering verschuldigd als ware de uitsluitingsclausule opgenomen.
 13. Rb Gelderland 131113 AOV en fibromyalgie; geen sprake van schending mededelingsplicht
 14. Hof Den Haag 260313 arbeidsongeschiktheidverzekering; beroep op verzwijging mbt schouderklachten verworpen
 15. Hof Arnhem-Leeuwarden 040613 AOV; verzwijging; verdenking TIA niet bewezen
 16. Rb Utrecht 031012 AOV; schending mededelingsplicht mbt drugsgebruik; beëindiging overeenkomst en terugbetaling uitkeringen
 17. Rb 's-Hertogenbosch 190912 terugvordering wegens schending van de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering toegewezen; afwijzing onderzoekskosten
 18. Hof Arnhem 120612 gezichtspunten terzake van moment van ontdekking verzwijging; opzegging vanwege ingaan schuldsaneringsregeling verworpen
 19. Rb 's Gravenhage 280312 verzwijging drugsgebruik (cannabis, cocaine) tijdens studietijd aangemerkt als opzet tot misleiding; volgt afwijzing claim
 20. Rb 's-Hertogenbosch 100212 schilder verzuimd gezondheidsklachten te melden bij aangaan verzekering; schending mededelingsverplichting
Joomla SEF URLs by Artio