Artikelen

Meer artikelen...

 1. Rb Midden-NL 060215 AOV fiscaal jurist: verzekerde vordert obv psychiatrische rapportage in kort geding aanvullend voorschot; afgewezen
 2. Rb Midden-NL 241214 terecht beroep verzekeraar op vervalbeding in polisvoorwaarden vanwege te late melding arbeidsongeschiktheid
 3. Hof 's-Hertogenbosch 030614 AOV; vordering tot vernietiging bindend advies geschillencommissie Kifid afgewezen
 4. Rb Amsterdam 190214 AOV; verzekeringsnemer slaagt niet in het bewijs van de stelling dat hij sinds de vorige afwijzing 180 dagen heeft gewerkt
 5. Rb Gelderland 030713 curator vordert nakoming verzuimverzekering; arbeidsongeschiktheid niet komen vast te staan; fraude
 6. Rb Utrecht 010513 nabetaling en wettelijke rente over achterstallige uitkeringen
 7. Verbond van Verzekeraars 21 december 2011, Protocol bij claims op Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 8. Rb Utrecht 290611 fysiotherapeut dient zijn beroepswerkzaamheden aan te passen en verzekeraar mag die theoretische wijzigingen verdisconteren in ao-percentage
 9. Hof Amsterdam 310511 aov als sommenverzekering; werkelijk ontvangen inkomen niet van belang
 10. Kifid 2009-2010
 11. Kifid 2010-184 verzoek tot verhoging uitkering afgewezen
 12. Kifid 2011-93; afwijzing vanwege minder dan 30 dagen tussen eerste en tweede ziekmelding
 13. Rb Arnhem 161210 (KG) aov is sommenverzekering; beoordeling gevolgen aanvaarden andere baan na intreden arbeidsongeschiktheid
 14. Hof A.dam 301110 onnodige vertraging door verzekeraar, niet betaling voorschot deskundigenbericht leidt tot toewijzing vordering
 15. Hof Arnhem 180809 AOV voor autopoetser; te laat ingeroepen schending mededelingsplicht, detective onderzoek, misleiding,
 16. Rb Arnhem 271010 arbeidsongeschiktheid als gevolg van gehoorproblemen onvoldoende concreet betwist
 17. Hof A.dam 210709 verzekeraars keren niet uit na overlijden Theo van Gogh
 18. Hof Arnhem 230908 tussenpersoon aansprakelijk vanwege onvoldoende voorlichting
 19. Rb Den Haag 290807diverse geschillen met betrekking tot recht op uitkering
 20. Rb Zutphen 140307 betrokkene is wel arbeidsongeschikt cf de was, maar niet cf de waz/aanvullingsverz
Joomla SEF URLs by Artio