Arbeidsongeschiktheid

Rb Utrecht 040407 huisarts die niet in aanmerking komt voor herregistratie is ao voor eigen beroep

Rb Utrecht 040407 huisarts die niet in aanmerking komt voor herregistratie is ao voor het beroep van huisarts
Uitleg arbeidsongeschiktheidsverzekering voor beroep huisarts : indien medische beperkingen ertoe leiden dat verzekerde het beroep huisarts ook praktisch niet langer kan uitoefenen omdat hij als gevolg daarvan niet langer in aanmerking komt voor de vooruitoefening van het beroep huisarts noodzakelijke herregistratie dan leidt dat tot volledige arbeidsongeschiktheid in de zin van de polis. Voorts : bewijsopdracht aan verzekerde met betrekking tot de vraag of hij al dan niet voor herregistratie in aanmerking zou zijn gekomen. LJN BA3025 (samenvatting rechtspraak.nl) 

Joomla SEF URLs by Artio